moi!

 

instapink

 

opetanraamit

Opetan peruskoulussa toiminta-alueittaista opetusta saavia lapsia ja nuoria. Ihan jokainen lapsi oppii, kun sopivasti opetetaan.

kehitanraamit

Kehitän toiminta-alueittaista opetusta yhdessä, moniammatillisesti. Kun aamulla lähden opettamaan, palaan kotiin monta asiaa oppineena. Kehittäminen alkaakin aktiivisesta pysähtymisestä olennaisen äärelle.

koulutanraamit

Koulutan HOJKSeihin ja kuntoutussuunnitelmiin osallistuvia, vaativan erityisen tuen tekijöitä ja mahdollistajia. Henkilökeskeinen suunnittelu (Person-Centred Planning) rakentaa oppilaan ja perheen kannalta merkityksellisiä tavoitteita, ja samalla paljastaa mahdollisen, opetuksessa ja kuntoutuksessa piilevän tehottomuuden. Moniammatillisesti laaditun suunnitelman jälkeen merkitystä on sillä, mitä tapahtuu suunnitelman teon jälkeen, arjen tasolla.

 

cropped-josko.jpg

Aloitin tämän blogin ajatellen toiminta-alueittain opiskelevia peruskoululaisia ja heidän oikeuttaan hyvään opetukseen. Tämän hiljaisen marginaaliryhmän tarpeisiin ei kai koskaan voi kiinnittää liikaa huomiota.

Toivon, että tästä blogista on iloa sinulle, joka vielä pohdit paikkaasi erityisopetuksen kentässä. Ja myös sinulle, joka olet jo vuosia tehnyt tärkeää työtä toiminta-alueittain opiskelevien lasten ja nuorten parissa. Tarvitsemme toiminta-alueittaiseen opetukseen motivoituneita erityispedagogeja. Heitä, jotka ovat valmiita laajentamaan ja syventämään osaamistaan monenlaisten oppimisen haasteiden ylittämiseksi sekä siirrettävissä olevien esteiden poistamiseksi.

Jokaisella on oma tärkeä roolinsa osana moniammatillista yhteistyötä. Opettajalla se kohdistuu pedagogisen vastuun kantamiseen. Työ on vaativaa ja samalla antoisaa. Virheiltäkään ei voi välttyä, vaikka haluaisi.

Koska virheet ovat päivittäinen seuralainen, kannattaa niihin ja niiden tekijään suhtautua armollisesti ; ).

Moniammatillisesti on palkitsevaa tehdä näkyviä virheitä, omia ja yhteisiä. Näkyvien virheiden tekemiseen on kätkettynä siunaus: yhdessä oppiminen. Kun näin pysähdymme olennaisen äärelle ja opimme, mahdollistamme myös oppilaan oppimisen.

Siunaus päivääsi!

nimmariyhtProjekti - Piirustus 1_38.jpg

Ps. Työskentelen Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa, mutta blogi edustaa omia ajatuksiani.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti - Piirustus 1_38.jpg